Οι ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Μπογάζιτσι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τον κρατικό διορισμό του πρύτανη

Οι ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Μπογάζιτσι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τον κρατικό διορισμό του πρύτανη

Οι ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Μπογάζιτσι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τον κρατικό διορισμό του πρύτανη

Οι ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Μπογάζιτσι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τον κρατικό διορισμό του πρύτανη

Οι ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Μπογάζιτσι συνέχισαν τις διαμαρτυρίες τους κατά του διορισμού του Melih Bulu του AKP ως πρύτανη.