Ο Κουρδο-ιρανός πρόσφυγας Μοσταφά Αζιμιταμπάρ προτάθηκε για διάσημο καλλιτεχνικό βραβείο

Ο Κουρδο-ιρανός πρόσφυγας Μοσταφά Αζιμιταμπάρ προτάθηκε για διάσημο καλλιτεχνικό βραβείο

Ο Κουρδο-ιρανός πρόσφυγας Μοσταφά Αζιμιταμπάρ προτάθηκε για διάσημο καλλιτεχνικό βραβείο

Ο Κουρδο-ιρανός πρόσφυγας Μοσταφά Αζιμιταμπάρ προτάθηκε για διάσημο καλλιτεχνικό βραβείο

Ένας Κουρδο-ιρανός πρόσφυγας που αναζήτησε παρηγοριά στην τέχνη κατά τη διάρκεια οκτώ ετών που κρατούνταν στο αυστραλιανό σύστημα μετανάστευσης, έχει προταθεί για το διάσημο βραβείο Archibald Portraiture 2022.