Ο Κουρδικός λαός γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας

Ο Κουρδικός λαός γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας

Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας

Ο Κουρδικός λαός γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας, οι Κουρδικές Γυναικείες οργανώσεις δήλωσαν: «Οργανωνόμαστε με βάση την ιδέα και τη φιλοσοφία ενός δημοκρατικού έθνους και προστατεύουμε τον πολιτισμό, τη γλώσσα και τη γεωγραφία μας».

Η δήλωση ανέφερε επίσης: "Γιορτάζουμε όλες τις γλώσσες, τους πολιτισμούς και τα έθνη και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και πολυφωνία. Με τη συνείδηση ​​ενός δημοκρατικού έθνους ενσωματωμένου στο δημοκρατικό αυτόνομο σύστημα διοίκησης, κάθε στοιχείο της κοινωνίας έχει λάβει τη θέση του κάτω από τη στέγη αυτής της διοίκηση. Στη Βόρεια και Ανατολική Συρία, οργανωνόμαστε με βάση την ιδέα και τη φιλοσοφία ενός δημοκρατικού έθνους που περιλαμβάνει όλα τα έθνη, τις θρησκείες και τους λαούς, προστατεύοοντας τον πολιτισμό, τη γλώσσα και τη γεωγραφία. "

Η δήλωση συνέχισε: «Ένα από τα κύρια και σημαντικά καθήκοντα αυτής της διοίκησης είναι να αναζωογονήσει τη μητρική γλώσσα, την οποία οι μητέρες μας έχουν διατηρήσει μέχρι σήμερα με ποιήματα, ιστορίες, λαογραφία και στην καθημερινή ζωή, μια μητρική γλώσσα που απαγορεύεται στην εκπαίδευση από τα κρατικά συστήματα. Οι μητέρες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία της Κουρδικής γλώσσας. Με την επανάσταση της Ροζάβα, η συμμετοχή πολλών γυναικών στον τομέα της εκπαίδευσης συνέβαλε σημαντικά σε αυτό."

Ιστορικό

Η Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι γλώσσες και η πολυγλωσσία μπορούν να προωθήσουν την ένταξη και την κοινωνική ειρήνη, ενώ οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης εστιάζονται στο να μην περιθωριοποιείται κανείς στην κοινωνία. Η UNESCO πιστεύει ότι η εκπαίδευση, που βασίζεται στην πρώτη ή μητρική γλώσσα, πρέπει να ξεκινά από τα πρώτα χρόνια, καθώς η φροντίδα και η εκπαίδευση είναι η βάση της μάθησης.

Κάθε δύο εβδομάδες μια γλώσσα εξαφανίζεται παίρνοντας μαζί της μια ολόκληρη πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά. Τουλάχιστον το 43% των 6000 περίπου γλωσσών που εκτιμάται ότι υπάρχουν στον κόσμο, κινδυνεύουν. Μόνο μερικές εκατοντάδες γλώσσες έχουν πραγματικά λάβει θέση στα εκπαιδευτικά συστήματα και στον δημόσιο τομέα και λιγότερες από εκατό χρησιμοποιούνται στον ψηφιακό κόσμο.

Η Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας κηρύχθηκε από τη Γενική Διάσκεψη του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) το Νοέμβριο του 1999. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών χαιρέτισε την ανακήρυξη της ημέρας στο ψήφισμά του, το 2002.