Ο Ερντογάν ανακοινώνει νέο κατώτατο μισθό στην Τουρκία

Ο Ερντογάν ανακοινώνει νέο κατώτατο μισθό στην Τουρκία

Ο Ερντογάν ανακοινώνει νέο κατώτατο μισθό στην Τουρκία

Ο Ερντογάν ανακοινώνει νέο κατώτατο μισθό στην Τουρκία

Ο κατώτατος μισθός στην Τουρκία έχει αυξηθεί κατά 50%, αλλά η πραγματική του αξία σε ευρώ ή σε δολάρια έχει μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την πραγματική αξία του κατώτατου μισθού πριν από ένα χρόνο.