Νέο αίτημα του ΡΚΚ για να αφαιρεθεί από τις λίστες περί τρομοκρατίας

Νέο αίτημα του ΡΚΚ για να αφαιρεθεί από τις λίστες περί τρομοκρατίας

Νέο αίτημα του ΡΚΚ για να αφαιρεθεί από τις λίστες περί τρομοκρατίας

Νέο αίτημα του ΡΚΚ για να αφαιρεθεί από τις λίστες περί τρομοκρατίας

Μετά την ανάκληση απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου του 2018 για την ακύρωση μέτρων κατά του PKK στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η υπόθεση θα επιστρέψει τώρα στο δικαστήριο με το PKK ως αιτών και το Συμβούλιο της Ευρώπης ως κατηγορούμενο.