Νέα συμμαχία της αριστερής αντιπολίτευσης με επικεφαλής το HDP δημιουργήθηκε στην Τουρκία

Νέα συμμαχία της αριστερής αντιπολίτευσης με επικεφαλής το HDP δημιουργήθηκε στην Τουρκία

Νέα συμμαχία της αριστερής αντιπολίτευσης με επικεφαλής το HDP δημιουργήθηκε στην Τουρκία

Νέα συμμαχία της αριστερής αντιπολίτευσης με επικεφαλής το HDP δημιουργήθηκε στην Τουρκία

Έξι αριστερά και σοσιαλιστικά πολιτικά κόμματα συναντήθηκαν με το HDP την Πέμπτη για να θέσουν τα θεμέλια μιας νέας συλλογικής οργάνωσης, της Συμμαχίας Εργασίας και Απελευθέρωσης, για την καταπολέμηση της βαθιάς οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης της Τουρκίας.