Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράκ: Η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει απαγορευμένα όπλα

Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράκ: Η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει απαγορευμένα όπλα

Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράκ: Η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει απαγορευμένα όπλα

Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράκ: Η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει απαγορευμένα όπλα

Το μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου του Ιράκ, Κουσάι Εμπάς, κατήγγειλε τη χρήση διεθνώς απαγορευμένων όπλων από την Τουρκία και καταδίκασε τη διεθνή αδράνεια.