Με μεγάλο ενθουσιασμό γιορτάστηκε το Νεβρόζ στη Φρανκφούρτη

Με μεγάλο ενθουσιασμό γιορτάστηκε το Νεβρόζ στη Φρανκφούρτη

Με μεγάλο ενθουσιασμό γιορτάστηκε το Νεβρόζ στη Φρανκφούρτη

Με μεγάλο ενθουσιασμό γιορτάστηκε το Νεβρόζ στη Φρανκφούρτη

Απαιτήθηκε η ελευθερία του Οτσαλάν κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Νεβρόζ στη Φρανκφούρτη