Μαζική συγκέντρωση στις 27 Νοεμβρίου στο Βερολίνο ενάντια στην απαγόρευση του PKK

Μαζική συγκέντρωση στις 27 Νοεμβρίου στο Βερολίνο ενάντια στην απαγόρευση του PKK

Μαζική συγκέντρωση στις 27 Νοεμβρίου στο Βερολίνο ενάντια στην απαγόρευση του PKK

Μαζική συγκέντρωση στις 27 Νοεμβρίου στο Βερολίνο ενάντια στην απαγόρευση του PKK

Πανεθνική πρωτοβουλία στη Γερμανία καλεί σε διαδήλωση στο Βερολίνο ενάντια στην ποινικοποίηση των Κούρδων.