Μαζικές διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε όλη την Τουρκία μετά τη ραγδαία αύξηση των λογαριασμών ενέργειας

Μαζικές διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε όλη την Τουρκία μετά τη ραγδαία αύξηση των λογαριασμών ενέργειας

Μαζικές διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε όλη την Τουρκία μετά τη ραγδαία αύξηση των λογαριασμών ενέργειας

Μαζικές διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε όλη την Τουρκία μετά τη ραγδαία αύξηση των λογαριασμών ενέργειας

Οι διαδηλώσεις για το υψηλό κόστος της ενέργειας συνεχίζονται στην Τουρκία. Χιλιάδες έχουν βγει στους δρόμους κατά των πρόσφατων αυξήσεων των τιμών, καίγοντας τους λογαριασμούς του ρεύματος εις ένδειξη διαμαρτυρίας.