Λευκά κελιά στην Τουρκία: Οι νέες φυλακές απομόνωσης τύπου “S”

Λευκά κελιά στην Τουρκία: Οι νέες φυλακές απομόνωσης τύπου “S”

Λευκά κελιά στην Τουρκία: Οι νέες φυλακές απομόνωσης τύπου "S"

Λευκά κελιά στην Τουρκία: Οι νέες φυλακές απομόνωσης τύπου "S"

Η Συντονίστρια Υπεράσπισης του οργανισμού "CİSST", Μπεριβάν Κορκούτ επισημαίνει ότι οι φυλακές τύπου S, που έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία δύο χρόνια στην Τουρκία, έχουν αυξημένη χωρητικότητα σε σχέση με τις υπάρχουσες φυλακές υψίστης ασφαλείας τύπου F και παρέχουν νέους χώρους για την απομόνωση πολιτικών κρατουμένων.