«Λευκά κελιά» στην Τουρκία – ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούν για την απομόνωση

«Λευκά κελιά» στην Τουρκία – ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούν για την απομόνωση

«Λευκά κελιά» στην Τουρκία - ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούν για την απομόνωση

«Λευκά κελιά» στην Τουρκία - ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούν για την απομόνωση

Ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικοί και δικηγόροι έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις παρατεταμένες περιόδους απομόνωσης, τα λεγόμενα «λευκά κελιά» στη φυλακή Ιμραλί.