Κούρδοι διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων

Κούρδοι διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων

Κούρδοι διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων

Κούρδοι διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων

Η ακτιβιστική δράση της Κουρδικής νεολαίας έξω από το κτίριο του ΟΑΧΟ στη Χάγη κατά της χρήσης χημικού αερίου από την Τουρκία, αναφέρθηκε ευρέως στον διεθνή Τύπο.