Κούρδισσες στην Ευρώπη διοργανώνουν πρωτοβουλία κατά της «κατοχής» και της «αποικιοκρατίας»

Κούρδισσες στην Ευρώπη διοργανώνουν πρωτοβουλία κατά της «κατοχής» και της «αποικιοκρατίας»

Κούρδισσες στην Ευρώπη διοργανώνουν πρωτοβουλία κατά της «κατοχής» και της «αποικιοκρατίας»

Κούρδισσες στην Ευρώπη διοργανώνουν πρωτοβουλία κατά της «κατοχής» και της «αποικιοκρατίας»

Οι Κούρδισσες που ζουν στην Ευρώπη πραγματοποίησαν ένα εργαστήριο στην ολλανδική πρωτεύουσα που κατέληξε σε μια νέα πρωτοβουλία η οποία στοχεύει να ενώσει τις προσπάθειές τους ενάντια στην «κατοχή» και την «αποικιοκρατία».