Κούρδισσες γυναίκες της Συρίας: Θα αντισταθούμε!

Κούρδισσες γυναίκες της Συρίας: Θα αντισταθούμε!

Κούρδισσες γυναίκες της Συρίας: Θα αντισταθούμε!

Κούρδισσες γυναίκες της Συρίας: Θα αντισταθούμε!

Γυναίκες από το Ταλ Ταμρ στη Χασάκα λαμβάνουν εκπαίδευση σε όπλα, ως απάντηση στην τουρκική κατοχή. Δηλώνουν ότι θα αντισταθούν μέχρι την τελευταία τους ανάσα.