Κάτοικοι του Σενγκάλ: Κανείς εκτός από εμάς τους ίδιους δεν πρόκειται να μας προστατεύσει

Κάτοικοι του Σενγκάλ: Κανείς εκτός από εμάς τους ίδιους δεν πρόκειται να μας προστατεύσει

Κάτοικοι του Σένγκαλ: Κανείς εκτός από εμάς τους ίδιους δεν πρόκειται να μας προστατεύσει

Κάτοικοι του Σενγκάλ: Κανείς εκτός από εμάς τους ίδιους δεν πρόκειται να μας προστατεύσει

Μετά από μέρες κλιμάκωσης, η ηρεμία έχει επιστρέψει προς το παρόν στην περιοχή του Σένγκαλ. Η αποχώρηση από τις θέσεις της αντίστασης έχει αποκλειστεί ως ενδεχόμενο από τους κατοίκους διότι, όπως το θέτει ένας ακτιβιστής, «κανείς εκτός από εμάς τους ίδιους δεν θα μας προστατεύσει».