Καραγιλάν: Η Τουρκία επιχειρεί να εφαρμόσει το νεο-οθωμανικό της πρόγραμμα

Καραγιλάν: Η Τουρκία επιχειρεί να εφαρμόσει το νεο-οθωμανικό της πρόγραμμα

Καραγιλάν: Η Τουρκία επιχειρεί να εφαρμόσει το νεο-οθωμανικό της πρόγραμμα

Καραγιλάν: Η Τουρκία επιχειρεί να εφαρμόσει το νεο-οθωμανικό της πρόγραμμα

Χαρακτηρίζοντας την επίθεση του τουρκικού στρατού που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ ως σοβαρό και στρατηγικό πόλεμο, ο Μουράτ Καραγιλάν έκανε δύο εκκλήσεις: ότι ο πόλεμος δεν πρέπει να μετατραπεί σε ενδο-κουρδικό πόλεμο και ότι το KDP πρέπει να τερματίσει την αντικουρδική συνεργασία του με την Τουρκία.