Ιστορικά κτίρια κουρδικής και αρμενικής κληρονομιάς καταστρέφονται από την Τουρκία

Ιστορικά κτίρια κουρδικής και αρμενικής κληρονομιάς καταστρέφονται από την Τουρκία

Ιστορικά κτίρια κουρδικής και αρμενικής κληρονομιάς καταστρέφονται από την Τουρκία

Ιστορικά κτίρια κουρδικής και αρμενικής κληρονομιάς καταστρέφονται από την Τουρκία

Ο πρόεδρος της αρχαιολογικής υπηρεσίας της πόλης Βαν, Αλί Καλτσίκ, δήλωσε ότι όλες οι περιοχές με ιστορικά κτίρια που έστω θυμίζουν την κουρδική ή την αρμενική ταυτότητα, καταστράφηκαν με συνειδητές πολιτικές αποφάσεις των αρχών.