Ιδρύθηκε στην Άγκυρα πλατφόρμα για τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στην εκλογική διαδικασία

Ιδρύθηκε στην Άγκυρα πλατφόρμα για τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στην εκλογική διαδικασία

Ιδρύθηκε στην Άγκυρα πλατφόρμα για τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στην εκλογική διαδικασία

Ιδρύθηκε στην Άγκυρα πλατφόρμα για τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στην εκλογική διαδικασία

Μια συμμαχία της κοινωνίας των πολιτών δημιουργήθηκε στην Άγκυρα, με σκοπό οι επερχόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές στην Τουρκία να είναι δίκαιες.