Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Μεταξύ 2015-2019 καθαιρέθηκαν 127 εκλεγμένοι Κούρδοι δήμαρχοι από το τουρκικό κράτος

Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Μεταξύ 2015-2019 καθαιρέθηκαν 127 εκλεγμένοι Κούρδοι δήμαρχοι από το τουρκικό κράτος

Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Μεταξύ 2015-2019 καθαιρέθηκαν 127 εκλεγμένοι Κούρδοι δήμαρχοι από το τουρκικό κράτος

Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Μεταξύ 2015-2019 καθαιρέθηκαν 127 εκλεγμένοι Κούρδοι δήμαρχοι από το τουρκικό κράτος

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τουρκίας (TİHV) δημοσίευσε ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Ποινικοποίηση της πολιτικής: Παραβιάσεις της ελευθερίας του συνέρχεσθαι». Στο δελτίο εξηγήθηκαν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων κατά της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι μεταξύ 2015-2019.

Δημοσιεύθηκε το ενημερωτικό δελτίο “Ποινικοποίηση της πολιτικής: Παραβιάσεις της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι”, που συντάχθηκε με τη σάρωση των ημερήσιων εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ετοίμασε το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας. Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο εξέτασε την πενταετή περίοδο μεταξύ 2015-2019, εντοπίστηκαν συνολικά 5.498 περιστατικά στα οποία παραβιάστηκε η ελευθερία του συνέρχεσθαι κατά τη διάρκεια της πενταετίας.

Το κράτος απαγόρευσε αυθαίρετα τη λειτουργία 1.788 συλλόγων

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 1.788 οργανισμοί όπως ιδρύματα, σωματεία, ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες έκλεισαν οριστικά με διοικητικά διατάγματα και δικαστικές αποφάσεις. Σημειώνεται ότι μόνο 19 από αυτές τις ενέργειες βασίστηκαν σε κάποια δικαστική απόφαση, ενώ τα υπόλοιπα 1.769 σωματεία έκλεισαν μέσω διατάξεων της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Στο πλαίσιο αυτό, έκλεισαν 1.614 ενώσεις, 132 ιδρύματα, 23 συνομοσπονδίες και 19 σωματεία.

Καθαιρέθηκαν 127 εκλεγμένοι δήμαρχοι

Στο πλαίσιο των παραβιάσεων της ελευθερίας του συνέρχεσθαι κατά την πενταετία, 127 εκλεγμένοι δήμαρχοι καθαιρέθηκαν και στη θέση τους διορίστηκε κρατικός επίτροπος ως διαχειριστής. Ένδεκα εκλεγμένοι βουλευτές έχασαν το βουλευτικό τους αξίωμα. Συνελήφθησαν 120 δήμαρχοι και 17 βουλευτές. Πραγματοποιήθηκαν 1.954 αστυνομικές επιχειρήσεις εναντίον των γραφείων πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων και σε σπίτια πολιτικών. 495 εκδηλώσεις απαγορέυθηκαν με επεμβάσεις της αστυνομίας και άλλα μέσα.

522 Παραβιάσεις δικαιωμάτων: Έρευνες, συλλήψεις, παραπομπές σε δίκη

Πραγματοποιήθηκαν 522 παραβιάσεις της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι με τη μορφή ερευνών, συλλήψεων και άσκησης ποινικών διώξεων εναντίον των δραστηριοτήτων αστικών και πολιτικών οργανώσεων και των ατόμων που πραγματοποίησαν αυτές τις δραστηριότητες.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ως αποτέλεσμα παραβιάσεων της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, συνελήφθησαν 15.070 άτομα και οδηγήθηκαν στη φυλακή 2.709 άτομα. Συνολικά επιβλήθηκαν 32.523 μήνες φυλάκισης σε 551 άτομα. Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των βίαιων επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν από άτομα και ομάδες πολιτών εναντίον ατόμων που ήθελαν να συμμετέχουν σε οργανώσεις και εκδηλώσεις, ήταν 428.

Βίαιες συλλήψεις

Συνολικά 617 άτομα τραυματίστηκαν σε 164 περιστατικά που συνέβησαν κατά την εν λόγω περίοδο. 351 από αυτά τα άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα σωματικής βίας από την επιβολή του νόμου, 255 ως αποτέλεσμα βίαιων επιθέσεων από ομάδες πολιτών, 11 ως αποτέλεσμα βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης κατά τη διάρκεια της απαγωγής και κράτησης τους από άτομα που παρουσιάστηκαν ως «αστυνομικοί “ή” κρατικοί αξιωματούχοι”..

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, οι οργανώσεις που εκτέθηκαν περισσότερο σε παραβιάσεις της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι ήταν τα πολιτικά κόμματα HDP και DBP.

Επιπλέον, το ενημερωτικό σημείωμα ανέφερε:

«Η αποτελεσματική προστασία της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι είναι ένας από τους κύριους τρόπους επέκτασης και εμβάθυνσης της δημοκρατίας και ο αυθαίρετος περιορισμός αυτής της ελευθερίας και οι έντονες και συστηματικές παραβιάσεις της είναι επίσης τρόποι περιορισμού του πεδίου δημοκρατικής έκφρασης και σταδιακής εξάλειψης της δημοκρατίας. Στην πραγματικότητα, ο αυταρχικός μετασχηματισμός στο πολιτικό καθεστώς της Τουρκίας, ειδικά από το 2015 και εντεύθεν, εκδηλώνεται με παραβιάσεις της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, μεταξύ άλλων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Πηγή: gazeteduvar.com.tr