Η υποκρισία της «Δύσης» αποτελεί απόδειξη της παρακμής της

Η υποκρισία της «Δύσης» αποτελεί απόδειξη της παρακμής της

Η υποκρισία της «Δύσης» αποτελεί απόδειξη της παρακμής της

Η υποκρισία της «Δύσης» αποτελεί απόδειξη της παρακμής της

Οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις συνομολογούν πως τα δυτικά κράτη αντιμετωπίζουν ουσιαστικές πολιτικές κρίσεις, εντός και εκτός των συνόρων τους.