Η Τουρκία συνεχίζει να αλλάζει τη δημογραφική δομή στο Αφρίν

Η Τουρκία συνεχίζει να αλλάζει τη δημογραφική δομή στο Αφρίν

Η Τουρκία συνεχίζει να αλλάζει τη δημογραφική δομή στο Αφρίν

Η Τουρκία συνεχίζει να αλλάζει τη δημογραφική δομή στο Αφρίν

Οι οργανώσεις που λειτουργούν με τον μανδύα των ιδρυμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας στο κατεχόμενο από την Τουρκία Αφρίν, αλλάζουν τη δημογραφική δομή της περιοχής.