Η Τουρκία και οι μισθοφόροι της συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το χωριό Ντιρνταρά

Η Τουρκία και οι μισθοφόροι της συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το χωριό Ντιρνταρά

Η Τουρκία και οι μισθοφόροι της συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το χωριό Ντιρντάρα

Η Τουρκία και οι μισθοφόροι της συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το χωριό Ντιρνταρά

Το τουρκικό κράτος εισβολής και οι μισθοφόροι σύμμαχοί του βομβαρδίζουν το χωριό Ντιρνταρά στο Τελ Τεμίρ, εδώ και τέσσερις ημέρες χωρίς διακοπή.