Η συμπρόεδρος του HDP Μπουλντάν αποκάλυψε ότι οι πολεμικές δαπάνες της Τουρκίας εξαπλασιάστηκαν από το 2015

Η συμπρόεδρος του HDP Μπουλντάν αποκάλυψε ότι οι πολεμικές δαπάνες της Τουρκίας εξαπλασιάστηκαν από το 2015

Η συμπρόεδρος του HDP Μπουλντάν αποκάλυψε ότι οι πολεμικές δαπάνες της Τουρκίας εξαπλασιάστηκαν από το 2015

Η συμπρόεδρος του HDP Μπουλντάν αποκάλυψε ότι οι πολεμικές δαπάνες της Τουρκίας εξαπλασιάστηκαν από το 2015

Η συμπρόεδρος του HDP Μπουλντάν αποκάλυψε ότι οι πολεμικές δαπάνες της Τουρκίας έχουν εξαπλασιαστεί από το 2015. Ταυτόχρονα, το μέσο εισόδημα έχει μειωθεί. Κάθε σφαίρα που πέφτει σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Τουρκία έχουν λιγότερα χρήματα στις τσέπες τους.