Η σκληρή ζωή των Κούρδισσων γυναικών νομάδων στα βουνά

Η σκληρή ζωή των Κούρδισσων γυναικών νομάδων στα βουνά

Η σκληρή ζωή των Κούρδισσων γυναικών νομάδων στα βουνά

Η σκληρή ζωή των Κούρδισσων γυναικών νομάδων στα βουνά

Ο χειμώνας είναι πιο δύσκολος και ένα επιπλέον πρόβλημα για τους Κούρδους νομάδες που περνούν πέντε μήνες το χρόνο στήνοντας σκηνές στα χωριά. Και ακόμη περισσότερο για τις γυναίκες.