Η πίεση κατά της κουρδικής γλώσσας βρίσκεται στο αποκορύφωμά της στην Τουρκία

Η πίεση κατά της κουρδικής γλώσσας βρίσκεται στο αποκορύφωμά της στην Τουρκία

Η πίεση κατά της κουρδικής γλώσσας βρίσκεται στο αποκορύφωμά της στην Τουρκία

Η πίεση κατά της κουρδικής γλώσσας βρίσκεται στο αποκορύφωμά της στην Τουρκία

Ενώ οι απαγορεύσεις της κουρδικής γλώσσας έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα στην Τουρκία τα τελευταία 20 χρόνια, η καταστολή εντάθηκε ιδιαίτερα μετά το 2015, καθώς οι προοπτικές για μια πολιτική και ειρηνική λύση του κουρδικού ζητήματος εξαφανίστηκαν εντελώς στο εγγύς μέλλον.