Η Νεσέ Τοπράκ ζωγραφίζει τον αγώνα των Κούρδισσων γυναικών: «Ήθελα να εικονογραφήσω την ελπίδα μέσα στο σκοτάδι»

Η Νεσέ Τοπράκ ζωγραφίζει τον αγώνα των Κούρδισσων γυναικών: «Ήθελα να εικονογραφήσω την ελπίδα μέσα στο σκοτάδι»

Η Νεσέ Τοπράκ ζωγραφίζει τον αγώνα των Κούρδισσων γυναικών: «Ήθελα να εικονογραφήσω την ελπίδα μέσα στο σκοτάδι»

Η Νεσέ Τοπράκ ζωγραφίζει τον αγώνα των Κούρδισσων γυναικών: «Ήθελα να εικονογραφήσω την ελπίδα μέσα στο σκοτάδι»

Η Κούρδισσα ζωγράφος λέει ότι ο αγώνας των φυλακισμένων Κούρδισσων γυναικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 ήταν η έμπνευση για το τελευταίο της έργο που εκτέθηκε στην Κωνσταντινούπολη: «Παγιδευμένες σε έναν μικρό χώρο, έχουν αγωνιστεί για την επιβίωση, δύο φορές. Ήθελα να τις θυμάμαι και να θυμίσω στον κόσμο τον αγώνα τους».