Η νέα σχολική περίοδος στη Ροζάβα ξεκινά με σχολικά βιβλία στα Κουρδικά, Αραβικά και Ασσυριακά

Η νέα σχολική περίοδος στη Ροζάβα ξεκινά με σχολικά βιβλία στα Κουρδικά, Αραβικά και Ασσυριακά

Η νέα σχολική περίοδος στη Ροζάβα ξεκινά με σχολικά βιβλία στα Κουρδικά, Αραβικά και Ασσυριακά

Η νέα σχολική περίοδος στη Ροζάβα ξεκινά με σχολικά βιβλία στα Κουρδικά, Αραβικά και Ασσυριακά

Τα σχολεία ανοίξαν ξανά για 863.000 μαθητές στις 12 Σεπτεμβρίου στη Βόρεια και Ανατολική Συρία, εν μέσω προστατευτικών μέτρων κατά του Covid-19, και καθώς η Αυτόνομη Διοίκηση προσπαθεί να διατηρήσει τη σταθερότητα απέναντι στις συνεχείς επιθέσεις της Τουρκίας και των συνδεδεμένων της μισθοφορικών ομάδων.