Η μαζική σύλληψη Αρμενίων πριν από 107 χρόνια αποτέλεσε μία από τις πρώτες κρατικές «αναγκαστικές εξαφανίσεις λαών»

Η μαζική σύλληψη Αρμενίων πριν από 107 χρόνια αποτέλεσε μία από τις πρώτες κρατικές «αναγκαστικές εξαφανίσεις λαών»

Η μαζική σύλληψη Αρμενίων πριν από 107 χρόνια αποτέλεσε μία από τις πρώτες κρατικές «αναγκαστικές εξαφανίσεις λαών»

Η μαζική σύλληψη Αρμενίων πριν από 107 χρόνια αποτέλεσε μία από τις πρώτες κρατικές «αναγκαστικές εξαφανίσεις λαών»

Η Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας οργάνωσε μια εκδήλωση μνήμης για τα θύματα των μαζικών συλλήψεων στην Κωνσταντινούπολη στις 24 Απριλίου 1915 και κάλεσε τις τουρκικές αρχές να τερματίσουν τις πολιτικές άρνησης.