Η ιστορική εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου

Η ιστορική εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου

Η ιστορική εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου

Η ιστορική εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου

Η εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου στις 14 -17 Νοεμβρίου του 1973, παραμένει σήμερα ένα σημείο αναφοράς για την ελευθερία και τη δημοκρατία.