Η Φελεκνάς Ουκά καλεί το Ιράκ, το KDP και την Τουρκία να σταματήσουν να διαπράττουν εγκλήματα κατά των Γεζίντι

Η Φελεκνάς Ουκά καλεί το Ιράκ, το KDP και την Τουρκία να σταματήσουν να διαπράττουν εγκλήματα κατά των Γεζίντι

Η Φελεκνάς Ουκά καλεί το Ιράκ, το KDP και την Τουρκία να σταματήσουν να διαπράττουν εγκλήματα κατά των Γεζίντι

Η Φελεκνάς Ουκά καλεί το Ιράκ, το KDP και την Τουρκία να σταματήσουν να διαπράττουν εγκλήματα κατά των Γεζίντι

Η Φελεκνάς Ουκά βουλεύτρια Γεζίντι του HDP και πρώην ευρωβουλεύτρια, λέει ότι η Τουρκία, το Ιράκ και το KDP προσπαθούν από κοινού να υποτάξουν τον λαό των Γεζίντι και απαιτεί να σταματήσουν άμεσα να διαπράττουν εγκλήματα κατά των Γεζίντι.