Η Αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας κηρύσσει την 8η Μαρτίου εθνική εορτή

Η Αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας κηρύσσει την 8η Μαρτίου εθνική εορτή

Η Αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας κηρύσσει την 8η Μαρτίου εθνική εορτή

Η Αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας κηρύσσει την 8η Μαρτίου εθνική εορτή

Η Αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας κήρυξε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας την 8η Μαρτίου, ως εθνική εορτή για όλα τα επίσημα ιδρύματα και παραρτήματα της.