Γυναίκες στη Μερσίνα: Βγαίνουμε στους δρόμους την 1η Ιουλίου για την υπεράσπιση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Γυναίκες στη Μερσίνα: Βγαίνουμε στους δρόμους την 1η Ιουλίου για την υπεράσπιση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Γυναίκες στη Μερσίνα: Βγαίνουμε στους δρόμους την 1η Ιουλίου για την υπεράσπιση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Γυναίκες στη Μερσίνα: Βγαίνουμε στους δρόμους την 1η Ιουλίου για την υπεράσπιση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Οι γυναικείες οργανώσεις που εργάζονται στη Μερσίνα κάλεσαν όλες τις γυναίκες να βγουν στους δρόμους και να υπερασπιστούν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης την 1η Ιουλίου, την ημέρα κατά την οποία η Τουρκία αποσύρεται επίσημα από τη σύμβαση.

Η «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της οικογενειακής βίας», γνωστή ως σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, θα καταργηθεί την 1η Ιουλίου στην Τουρκία.

Ζητώντας συμμετοχή σε δράσεις υπεράσπισης της Σύμβασης, οι γυναικείες οργανώσεις στη Μερσίνα δήλωσαν ότι δεν θα παραιτηθούν από τα επιτεύγματά τους.

Η Çiğdem Göksu, πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Mimoza, που συμμετείχε στην Επιτροπή Έρευνας για τον Προσδιορισμό των Αιτιών Βίας κατά των Γυναικών, δήλωσε ότι η επιτροπή δεν θα μπορεί να συνεχίσει αποτελεσματικά το έργο της για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.

Τονίζοντας ότι έτσι και αλλιώς ο νόμος αριθ. 6284, ο οποίος βασίζεται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ήταν αρκετά χαλαρός στη χώρα και δεν προστάτευε τα δικαιώματα των γυναικών, η Göksu είπε: «Δεν υπάρχει άλλος νόμος που να μιλάει για διακρίσεις λόγω φύλου τόσο λεπτομερώς, να ασχολείται διεξοδικά με την ανδρική βία και να επιβάλλει υποχρεώσεις στο κράτος. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έχει ζωτική σημασία για τις γυναίκες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω».

Η Elmas Kara, μέλος του Δικτύου Υπεράσπισης των Γυναικών της Μερσίνας, κάλεσε όλους τους φορείς και τα στρώματα της κοινωνίας να υιοθετήσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, λέγοντας ότι «η 1η Ιουλίου θα είναι το σημείο καμπής». Τόνισε ότι η βία κατά των γυναικών δεν μπορεί να επιλυθεί ανεξάρτητα από την ανισότητα των φύλων και πρόσθεσε ότι μια χώρα δίχως βία δεν μπορεί να δημιουργηθεί, χωρίς να καταστραφούν οι ρόλοι των φύλων.