Έρευνα τουρκικού πανεπιστημίου: Το PKK εκπροσωπεί τον κουρδικό λαό

Έρευνα τουρκικού πανεπιστημίου: Το PKK εκπροσωπεί τον κουρδικό λαό

Έρευνα τουρκικού πανεπιστημίου: Το PKK εκπροσωπεί τον κουρδικό λαό

Έρευνα τουρκικού πανεπιστημίου: Το PKK εκπροσωπεί τον κουρδικό λαό

Σύμφωνα με την έρευνα με τίτλο "Οι Τάσεις στην Τουρκία" του Πανεπιστημίου Kadir Has για το 2021, το 12,9% των ερωτηθέντων στις δυτικές επαρχίες της Τουρκίας θεώρησαν το PKK ως εκπρόσωπο του κουρδικού λαού.