Επίσκοποι προς τον πρωθυπουργό Μπαρζανί: Η περιοχή του Κουρδιστάν είναι το μόνο μέρος στο Ιράκ όπου οι Χριστιανοί ζουν ειρηνικά

Επίσκοποι προς τον πρωθυπουργό Μπαρζανί: Η περιοχή του Κουρδιστάν είναι το μόνο μέρος στο Ιράκ όπου οι Χριστιανοί ζουν ειρηνικά

Επίσκοποι προς τον πρωθυπουργό Μπαρζανί: Η περιοχή του Κουρδιστάν είναι το μόνο μέρος στο Ιράκ όπου οι Χριστιανοί ζουν ειρηνικά

Επίσκοποι προς τον πρωθυπουργό Μπαρζανί: Η περιοχή του Κουρδιστάν είναι το μόνο μέρος στο Ιράκ όπου οι Χριστιανοί ζουν ειρηνικά

Αντιπροσωπεία χριστιανών επισκόπων μετέβη στην περιοχή του Κουρδιστάν και τις αμφισβητούμενες και πολυθρησκευτικές πεδιάδες της Νινεβής στο Ιράκ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της περιφέρειας Κουρδιστάν Μασρούρ Μπαρζανί στην Ερμπίλ το Σάββατο.