Εκστρατεία «μάσκας αερίου» για Κούρδους μαχητές: Το δίκτυο αντίστασης στην Ελβετία καλεί σε υποστήριξη

Εκστρατεία «μάσκας αερίου» για Κούρδους μαχητές: Το δίκτυο αντίστασης στην Ελβετία καλεί σε υποστήριξη

Εκστρατεία «μάσκας αερίου» για Κούρδους μαχητές: Το δίκτυο αντίστασης στην Ελβετία καλεί σε υποστήριξη

Εκστρατεία «μάσκας αερίου» για Κούρδους μαχητές: Το δίκτυο αντίστασης στην Ελβετία καλεί σε υποστήριξη

Ένα δίκτυο προοδευτικών κινημάτων από διαφορετικές πόλεις της Ελβετίας ζητά υποστήριξη για την εκστρατεία τους για αγορά και αποστολή "μασκών αερίου" στους Κούρδους μαχητές στο βόρειο Ιράκ.