Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε στρατιωτική βάση της Τουρκίας στο Ιράκ

Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε στρατιωτική βάση της Τουρκίας στο Ιράκ

Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε στρατιωτική βάση της Τουρκίας στο Ιράκ

Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε στρατιωτική βάση της Τουρκίας στο Ιράκ

Ο δημοσιογράφος Ντιτσλέ παρουσίασε αναφορές σχετικά με εκρήξεις σε τουρκική βάση στο Σιλαντζέ του Ιράκ και λέει ότι η Τουρκία μένει σιωπηλή λόγω της πολιτικής απορρήτου που υπάρχει σχετικά με τις εξωτερικές επιχειρήσεις της Τουρκικής Εθνικής Υπηρεσίας (ΜΙΤ).