Έκκληση στους διεθνείς οργανισμούς για τις γυναίκες του Αφρίν που κινδυνεύουν από την τουρκοκρατία

Έκκληση στους διεθνείς οργανισμούς για τις γυναίκες του Αφρίν που κινδυνεύουν από την τουρκοκρατία

Έκκληση στους διεθνείς οργανισμούς για τις γυναίκες του Αφρίν που κινδυνεύουν από την τουρκοκρατία

Έκκληση στους διεθνείς οργανισμούς για τις γυναίκες του Αφρίν που κινδυνεύουν από την τουρκοκρατία

Η Ναϊλέ Μιχάμεντ, μέλος της Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αφρίν, ανακοίνωσε ότι μόνο τους τελευταίους δύο μήνες δώδεκα ακόμη γυναίκες απήχθησαν στο Αφρίν και απηύθυνε έκκληση στους διεθνείς θεσμούς να προστατέψουν τις γυναίκες στο Αφρίν.