Εκατοντάδες δικηγόροι κάνουν αίτηση για επίσκεψη στο Ιμραλί

Εκατοντάδες δικηγόροι κάνουν αίτηση για επίσκεψη στο Ιμραλί

Εκατοντάδες δικηγόροι κάνουν αίτηση για επίσκεψη στο Ιμραλί

Εκατοντάδες δικηγόροι κάνουν αίτηση για επίσκεψη στο Ιμραλί

Εκατοντάδες δικηγόροι από διάφορες χώρες υπέβαλαν αίτημα για επίσκεψη στο Ιμραλί στο τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Στις 14 Σεπτεμβρίου, οι δικηγόροι θα δώσουν συνέντευξη Τύπου.