Δύο Τούρκοι στρατιώτες και δύο μισθοφόροι σκοτώθηκαν σε ενέργειες των ανταρτών

Δύο Τούρκοι στρατιώτες και δύο μισθοφόροι σκοτώθηκαν σε ενέργειες των ανταρτών

Δύο Τούρκοι στρατιώτες και δύο μισθοφόροι σκοτώθηκαν σε ενέργειες των ανταρτών

Δύο Τούρκοι στρατιώτες και δύο μισθοφόροι σκοτώθηκαν σε ενέργειες των ανταρτών

Οι Απελευθερωτικές Δυνάμεις του Αφρίν συνεχίζουν τις ενέργειές τους ως απάντηση στις διαρκώς κλιμακούμενες τουρκικές επιθέσεις.