Δρ. Μιχαηλίδης: Το τουρκικό καθεστώς είναι ένα καθεστώς αρπαγών και κατασχέσεων

Δρ. Μιχαηλίδης: Το τουρκικό καθεστώς είναι ένα καθεστώς αρπαγών και κατασχέσεων

Δρ. Μιχαηλίδης: Το τουρκικό καθεστώς είναι ένα καθεστώς αρπαγών και κατασχέσεων

Δρ. Μιχαηλίδης: Το τουρκικό καθεστώς είναι ένα καθεστώς αρπαγών και κατασχέσεων

Ο ανθρωπολόγος Νίκος Μιχαηλίδης δήλωσε ότι το τουρκικό κράτος δεν αρκείται στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων Τούρκων και μη Σουνιτών, αλλά κατάσχει και τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους.