Διοικήτριες του YPJ: Η υπεράσπιση του Σενγκάλ σημαίνει υπεράσπιση της Ροζάβα

Διοικήτριες του YPJ: Η υπεράσπιση του Σενγκάλ σημαίνει υπεράσπιση της Ροζάβα

Διοικήτριες του YPJ: Η υπεράσπιση του Σενγκάλ σημαίνει υπεράσπιση της Ροζάβα

Διοικήτριες του YPJ: Η υπεράσπιση του Σενγκάλ σημαίνει υπεράσπιση της Ροζάβα

Οι διοικήτριες του ξεκαθαρίζουν πως «Η υπεράσπιση του Σενγκάλ αποτελεί υπεράσπιση της Ροζάβας. Αποτελεί στρατηγικό ζήτημα για τη Ροζάβα, και ιερό θέμα για εμάς».