Χριστιανοί στοχοποιούνται από την Τουρκία με εκτοπισμούς εντός της Συρίας

Χριστιανοί στοχοποιούνται από την Τουρκία με εκτοπισμούς εντός της Συρίας

Χριστιανοί στοχοποιούνται από την Τουρκία με εκτοπισμούς εντός της Συρίας

Χριστιανοί στοχοποιούνται από την Τουρκία με εκτοπισμούς εντός της Συρίας

Η Καθολική εφημερίδα "The Tablet" δημοσίευσε ένα άρθρο στις 28 Οκτωβρίου σχετικά με τα δεινά της χριστιανικής κοινότητας και τις δημογραφικές αλλαγές στη Βόρεια Συρία λόγω των πολιτικών της Τουρκίας στην περιοχή.