Αξιωματούχος της Μανμπίτζ για τον Οτσαλάν: «Έχει αφυπνίσει τους λαούς της περιοχής»

Αξιωματούχος της Μανμπίτζ για τον Οτσαλάν: «Έχει αφυπνίσει τους λαούς της περιοχής»

Αξιωματούχος της Μανμπίτζ για τον Οτσαλάν: «Έχει αφυπνίσει τους λαούς της περιοχής»

Αξιωματούχος της Μανμπίτζ για τον Οτσαλάν: «Έχει αφυπνίσει τους λαούς της περιοχής»

Ο Συμπρόεδρος της Συνέλευσης των αξιωματούχων της Μανμπίτζ στη βορειοανατολική Συρία τονίζει ότι οι άνθρωποι στην περιοχή βλέπουν τον ηγέτη του PKK ως ηγέτη των λαών, λόγω των «διαφωτιστικών» σκέψεών του.