Απολογισμός των δράσεων των ανταρτών που πολεμούν την τουρκική εισβολή

Απολογισμός των δράσεων των ανταρτών που πολεμούν την τουρκική εισβολή

Απολογισμός των δράσεων των ανταρτών που πολεμούν την τουρκική εισβολή

Απολογισμός των δράσεων των ανταρτών που πολεμούν την τουρκική εισβολή

«Θέλουμε να εκφράσουμε την πεποίθησή μας ότι οι επιτυχημένες δράσεις και επαναστατικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν αδιαλείπτως, με το ίδιο αγωνιστικό και επαναστατικό πνεύμα, και επαινούμε όλους τους συντρόφους μας που αγωνίζονται με αυτοθυσία», δήλωσαν οι Δυνάμεις Άμυνας του Λαού.