Απόγνωση με χρήση χημικών όπλων του τουρκικού στρατού στο Ζαπ

Απόγνωση με χρήση χημικών όπλων του τουρκικού στρατού στο Ζαπ

Απόγνωση με χρήση χημικών όπλων του τουρκικού στρατού στο Ζαπ

Απόγνωση με χρήση χημικών όπλων του τουρκικού στρατού στο Ζαπ

Ο τουρκικός στρατός αρνείται να αποκαλύψει τις ταυτότητες των πεσόντων στρατιωτών του, των οποίων τα πτώματα παραμένουν κάτω από τους βράχους για μέρες. Καταφεύγει σε χημικά όπλα, αφού οι ψυχικά διαταραγμένοι στρατιώτες του εγκλωβίστηκαν στις βαθιές κοιλάδες και τους γκρεμούς του Ζαπ.