Αντάρτισσες των YJA Star για την Τουρκία: Αντιμετωπίζουμε έναν δειλό εχθρό

Αντάρτισσες των YJA Star για την Τουρκία: Αντιμετωπίζουμε έναν δειλό εχθρό

Αντάρτισσες των YJA Star για την Τουρκία: Αντιμετωπίζουμε έναν δειλό εχθρό

Αντάρτισσες των YJA Star για την Τουρκία: Αντιμετωπίζουμε έναν δειλό εχθρό

Οι αντάρτισσες του YJA Star αναφέρουν από το Ιράκ ότι αντιμετωπίζουν έναν δειλό εχθρό και ότι καμία τεχνολογία δεν μπορεί να σπάσει τη θέλησή τους.