Αντάρτες το HPG: “Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το Ζαπ. Εδώ γράφουμε ιστορία”

Αντάρτες το HPG: “Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το Ζαπ. Εδώ γράφουμε ιστορία”

Αντάρτες το HPG: "Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το Ζαπ. Εδώ γράφουμε ιστορία"

Αντάρτες το HPG: "Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το Ζαπ. Εδώ γράφουμε ιστορία"

Οι αντάρτες του HPG που αντιστέκονται στην τουρκική εισβολή στην περιοχή του Ζαπ δήλωσαν: "Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την περιοχή του Ζαπ. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα γράψουμε ιστορία".