Άλλες δύο γυναίκες απήχθησαν στο κατεχόμενο Αφρίν

Άλλες δύο γυναίκες απήχθησαν στο κατεχόμενο Αφρίν

Άλλες δύο γυναίκες απήχθησαν στο κατεχόμενο Αφρίν

Άλλες δύο γυναίκες απήχθησαν στο κατεχόμενο Αφρίν

Οι δυνάμεις κατοχής απήγαγαν για ακόμα μια φορά γυναίκες από το τουρκοκρατούμενο Αφρίν.