«Αλλάζοντας τη μοίρα της Μέσης Ανατολής, το PKK άλλαξε τη μοίρα των λαών του κόσμου»

«Αλλάζοντας τη μοίρα της Μέσης Ανατολής, το PKK άλλαξε τη μοίρα των λαών του κόσμου»

«Αλλάζοντας τη μοίρα της Μέσης Ανατολής, το PKK άλλαξε τη μοίρα των λαών του κόσμου»

«Αλλάζοντας τη μοίρα της Μέσης Ανατολής, το PKK άλλαξε τη μοίρα των λαών του κόσμου»

Ένα από τα κορυφαία ονόματα του KCK, λέει ότι η ίδρυση του PKK σήμαινε την εμφάνιση της βούλησης του κουρδικού λαού για αγώνα για απελευθέρωση. Ένα γεγονός που άλλαξε τη μοίρα των λαών της Μέσης Ανατολής σε ένα ανεπανάληπτο επίπεδο, με αποτέλεσμα τον παγκόσμιο αντίκτυπο στους λαούς του κόσμου.